Styret

Styret i Stiftelsens Holmlia Nærmiljø for 2017 består av:

  • Arne Waag – styreleder
  • Anne-Lise Sandnes – nestleder
  • Torunn Johansen – styremedlem
  • Tom B. Lier – styremedlem
  • Øistein Flaten – styremedlem
  • Sverre K. Myren – varamedlem

I tillegg møter frivillighetskonsulent / leder av Frivillighetssentalen i styremøtene.