Styret

Styret i Stiftelsens Holmlia Nærmiljø for 2018 består av:

  • Vidar Brochs – styreleder
  • Anne-Lise Sandnes – nestleder
  • Torunn Johansen – styremedlem
  • Karin Gulliksen – styremedlem
  • Aisha Naz Bhatti – styremedlem
  • Sverre K. Myren – varamedlem
  • Vegard Waske – varamedlem

Styret konstituerte seg i første styremøte i april 2018.