Hva er SHN

Stiftelsen Holmlia Nærmiljø (SHN) er en ideell organisasjon med samarbeidspartnere av ulik sammensetning, hvorav borettslag og boligsameier representerer kjernen. Andre samarbeidspartnere er Bydelen, Oslo kommune med ulike avdelinger,

Vårt generelle mål er å ha et treffsikkert og velfungerende arbeid for å sikre og forbedre tryggheten og trivselen i Holmlia-området. I dag organiserer vi ca. 5 årsverk frivillig arbeid gjennom våre daglige aktiviteter, og i tillegg kommer deltakelse i ulike arrangement, natteravning etc. hvor også styrets medlemmer deltar aktivt som frivillige.

Aktiviteter i 2016

Hvert år lager SHN en aktivitetsrapport for foregående år som sendes til alle samarbeidspartnerne. Av rapporten for arbeidsåret 2016 kan vi ta med noen av punktene:

  • Vårt Nærmiljø, som er et årlig samarbeidsprosjekt mellom SHN og Rusken-sekretariatet i Oslo kommune, ble videreført også i 2016. Dette er et samarbeid mellom SHN, våre frivillige samt Ruskesekretariatet og bydelens politikere.
  • Bomiljøtjenesten, der Securitas var operatør også i 2016, er videreført som tidligere. Her har alle de samarbeidende lagene som benytter seg av tjenesten bomiljøvekter to ganger i døgnet samt tilkallertjeneste 24 i døgnet.
  • Nabo-konseptet er et tiltak der målet er at beboere skal ta ansvar for eget nærmiljø, bl.a. gjennom utstrakt kontakt og samarbeid mellom naboer.
  • Avisen Vår ble gitt ut med fire nummer i 2016 og har nå et opplag på 5000. Dette er fortsatt et populært tiltak som ofte etterspørres av beboere i lag som ikke mottar den (lag som ikke er blant våre samarbeidspartnere).
  • Datakurs er fortsatt et tilbud som arrangeres etter behov, i samarbeid med en datalærer som også er kursholder.
  • Natteravnene våre er omtalt (av Natteravnsekretariatet i Tryg AS) som Norges beste natteravngruppe. Vi går natteravn hver fredag kl 2100 fra Frivillighetssentralen, og vi samarbeider bl.a. med Politiposten på Holmlia og skolene i området. Utfordringen er få flere natteravner til å stille opp.
  • Tirsdagsklubben hadde sine faste møter hver tirsdag også i 2016, bl.a. med utflukt til Ytre Enebakk i juni.
  • Torsdagstreffet er et annet populært tiltak, dette er for områdets seniorer og foregår på dagtid. Her hadde vi temaforedrag i samarbeid med VIA Kvalifiseringssenter. I løpet av 2016 fikk vi i samarbeids med Åsbråten Beboerforening plassert ut to hjertestartere på Holmlia og avholdt kurs i livreddende førstehjelp med bl.a. bruk av hjertestarter.

Alle disse aktivitetene er nærmere beskrevet i Aktivitetsrapport for 2016 som er sendt til all samarbeidspartnerne våre.

Du finner mer informasjon under menyvalget «Om SHN».