Formål

Den 17. desember 1992 ble Holmlia Nærmiljøprosjekt etablert som en stiftelse. Formelle stiftere var Nordskrenten borettslag, Øvre Ravnåsen borettslag, Tirillsletta borettslag og Fjeldlund boligsameie.

Stiftelsen fikk følgende hovedmål:

«Å skape et trygt og attraktivt bomiljø, styrke identitetsfølelsen til området, samordne og arbeide frem fellesskapsløsninger mellom privatpersoner, organisasjoner og offentlige instanser.»