Natteravnene

natteravnlogoNatteravnene på Holmlia har snart eksistert i mer enn 15 år. Flere faste natteravner har kommet til etter hvert, og flere har bidratt i mange år.

I 2017 har Natteravnaktivitetene til stiftelsen vært koordinert av en egen prosjektleder. Han har vært tilknyttet Holmlia Frivillighetssentral, og på grunn av en del negative hendelser i nærmiljøene det siste året, har dette arbeidet hatt høy prioritet. Mange nye unge frivillige har vært med på å gi dette tiltaket mer kraft, og skapt økt mobilisering i befolkningen for å støtte opp rundt natteravnkonseptet.

Det er stort sett stille og rolig på Holmlia, og Natteravnene treffer veldig mange hyggelige ungdommer. De unge sier klart i fra at natteravnene gjør en god jobb, og at de ønsker at flere voksne skal bidra. Politiet og ungdomsteamet i bydelen er viktige samarbeidspartnere, og de uttrykker at Natteravnene er med på å gjøre det nettopp så fredelig som det er her i området.