Bomiljøvektere

Bomiljøvakthold siden 1988bomiljovekterlogo

Siden 1988 har Securitas drevet vakthold i området vårt for å øke tryggheten, forebygge problemer og yte service til beboerne. Patruljeringen skjer på kveld og natt, samtidig som det er mulig å kontakte vekter hele døgnet, uka igjennom, dersom det er behov for det. Vekterne som betjener oss er stasjonert i Follo, og er derfor aldri langt unna.

Mange har opplevd det som en viktig trygghetsfaktor at det er mulig å ringe vekter, og noen har kanskje sett sitt snitt til å plage naboen med et vekterbesøk i ny og ne. Alle har vi ulike erfaringer med vekterne, men ved hver avsluttet vakt skrives det rapport på likt og ulikt som har skjedd, så det er mulig å få vite akkurat hva de driver med.

Sesam, sesam, lukk igjen…

På Holmlia er det mange fellesdører, vaskerier, bommer og garasjedører som skal stå låst, men som beboerne av ulike årsaker lar stå åpne. Glemsomhet er vel viktigste årsak, men det er sjelden hukommelsen har sviktet når bommer blir kjørt ned av flyttebiler eller renovasjonsbiler, eller når inngangsdører holdes oppe med matter, steiner og kjettinger. Det kan være hyggelig med åpne dører på lyse sommerdager, men ikke like gøy når noen kommer inn fra kulda, holder til på loft og kjeller samt legger igjen sigarettsneiper.

I løpet av f eks tre måneder i 2002 låste og lukket vekterne 315 dører og bommer, mens mer spesielle tiltak fra vekterne kom opp i 130 tilfeller på et helt år.

Fest, fyll og bråk

Mye av det vekterne gjør, dreier seg om fest og moro som dessverre ikke ble like gøy for alle. Mange ganger må vekterne gripe inn for å få folk til å senke lydnivået, og i noen tilfeller er det kanskje klageren som har litt ekstra god hørsel. Det er svært sjelden at ikke festdeltagere etterkommer en høflig anmodning, men i noen tilfeller blir også politiet involvert. Det gode samarbeidet mellom vektere og politi, betyr at vekteren har den nødvendige tyngde i vanskelige saker.

Brann, tyveri og vold

Husbråk, brannalarmer, ildspåsettelse, tyveri, innbruddsforsøk, slagsmål og negativ aktivitet fra barn og unge, utgjorde til sammen 50 tilfeller i vekterrapportene fra 2002. Mesteparten skjer på kveldstid og i forbindelse med helger. Ca. hundre telefoner kom fra beboerne til vekterne, som dermed dirigerte virksomheten til påpekt sted. Vekterne er altså avhengig av at alle vi som bor her sier ifra når vi ser noe uakseptabelt.

Viktige verdier

Det er naturlig at vi alle er opptatt av at hus og bil er trygge for hærverk, tyveri og brann, men det er også andre verdier vekteren skal verne om. Frihet til å bevege seg utendørs uten å være redd, muligheten til å bli hørt i en akutt situasjon og trygghet for at noen bryr seg, er like vesentlig. Sannsynligvis har de fleste på Holmlia nå bedre nettverk enn da området var nytt, men det flytter stadig nye folk inn som trenger at noen viser at de bryr seg. Det viktigste for tryggheten er at vi vet at noen vil stille opp dersom vi ber om det. Gode naboer er sånn sett det beste i verden, og er saken tyngre enn vi kan bære i fellesskap, kan heldigvis vekteren kontaktes.