Vårt Nærmiljø

I samarbeid med bydelen/Oslo Sør og kommunen/Rusken har vi gjennomført mange nærmiljøtiltak. HF har ansvaret for å følge opp tiltaket med sommerarbeid for ungdom med informasjonstiltak, rydding av gang- og sykkelstier, samt rydding i parker og møteplasser. I tillegg har vi hatt eldre ungdommer i arbeid i Holmlia Nærmiljøsenter. Disse arbeidene ble gjennomført i skoleferien. Sommeren 2017 hadde vi 11 ungdommer fra bydelens sommerjobbprosjekt, samt 2 eldre ungdommer direkte engasjert av oss. De to eldre ungdommene jobbet sammen med en innleid anleggsgartner som også fungerte som mentor i planleggingen. Noen dager jobbet de yngre ungdommene også på Nærmiljøsenteret. Her jobbet de både i Eventyrskogen og med å forbedre/utvikle uteområdet i anlegget.