Ressursforum

Ressursforum arrangeres i våre lokaler på Frivillighetssentralen ca en gang i kvartalet.

Dette er pr. i dag det viktigste forumet for kontakt med folk i lagene som støtter oss. Her møtes vi og diskuterer aktuelle temaer som vi skal jobbe med. Her kommer det forslag til nye temaer og her melder folk seg til å være med i dette arbeidet og bidra.

Alle styrer i samarbeidende lag får invitasjon til møtene i Ressursforum, de får møtereferater, og de blir holdt orientert om aktuelle saker mellom møtene.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om Ressursforum.