Prosjekter

I tillegg til faste aktiviteter i og utenfor Frivillighetssentralen er vi fra tid til annen engasjert i ulike prosjekter av kortere eller lengre varighet.

Sommerjobbprosjektet

Blant disse er sommerjobbprosjektet vårt der vi engasjerer ungdom som bl.a. får opplæring i arbeidstrening på sommerstid. Vi kommer tilbake med mer info om dette etter hvert.

Fjernvarmeprosjektet – MinVarme

For noen år siden startet vi opp «Holmlia fjernvarmeprosjekt» som nå har blitt til Stiftelsen MinVarme, se eget nettsted.