Prosjekter

I tillegg til faste aktiviteter i og utenfor Frivillighetssentralen er vi fra tid til annen engasjert i ulike prosjekter av kortere eller lengre varighet.

Sommerjobbprosjektet – Vårt Nærmiljø

I samarbeid med Bydel Søndre Nordstrand/Oslo Sør og Rusken-sekretariatet i Oslo kommune har vi gjennomført mange nærmiljøtiltak. HF har ansvaret for å følge opp tiltaket med sommerarbeid for ungdom med informasjonstiltak, rydding av gang- og sykkelstier, samt rydding i parker og møteplasser. I tillegg har vi hatt eldre ungdommer i arbeid i Holmlia Nærmiljøsenter. Disse arbeidene ble gjennomført i skoleferien. Sommeren 2017 hadde vi 11 ungdommer fra bydelens sommerjobbprosjekt, samt 2 eldre ungdommer direkte engasjert av oss. De to eldre ungdommene jobbet sammen med en innleid anleggsgartner som også fungerte som mentor i planleggingen. Noen dager jobbet de yngre ungdommene også på Nærmiljøsenteret. Her jobbet de både i Eventyrskogen og med å forbedre/utvikle uteområdet i anlegget.

Eventyrskogen

I området rundt lokalene våre på Hallagerbakken har vi nå etablert en ny aktivitet rettet mot barn fra barnehager og skoler som vi kaller Eventyrskogen.

Her kan de gå på tur og kose seg med grilling og rett og slett ha det gøy. Oppsetting av informasjonstavle er en viktig del av prosjektet, hvor barna og andre besøkende kan få informasjon om vekster, trær, dyr og fugleliv etc. Vinterstid kan skogen også brukes til ulike aktiviteter (små akebakker, bygging av snøborg og snømenn osv). Vi har allerede hatt en åpningsfest hvor vi inviterte Hallagerstua barnehage. De fikk presentert en del av våre kjente eventyr ute i frisk luft. Det ble grillet og servert saft, og festen ble avsluttet med lek i eventyrskogen. Meget populært blant de små gjestene.

Kjøkkenhagen

Dette er et prosjekt innenfor satsingsområdet «Urbant landbruk» i samarbeid med Bymiljøetaten og initiativtaker Ragna Kronstad som er agronom i økologisk landbruk. Sammen skal vi anlegge en kjøkkenhage og sette opp et drivhus. Ønsket er å utnytte uteområdene til sosialt fellesskap, og målet er at barnehager og de laveste trinnene ved ulike barneskoler skal få læring gjennom aktiv deltakelse i dette prosjektet.

Hjertestarterkurs

Høsten 2017 gjennomførte vi det andre hjertestarterkurset (DHLR) i stiftelsen med sertifisert instruktør. Kurset skal gi økt kunnskap og ferdigheter i bruk av hjertestarter. Her får man innføring i hvordan en hjertestarter fungerer, med praktiske øvelser i basal hjerte/lungeredning (HLR), og med praktiske øvelser med dukke. De 12 deltakerne var svært fornøyde og deltok aktivt underveis.

Seminaret ble arrangert i samarbeid med Åsbråten Beboerforening og alle deltakerne mottok kursbevis etter endt kurs.

____________________

Fjernvarmeprosjektet – MinVarme

For noen år siden startet vi opp «Holmlia fjernvarmeprosjekt» som nå har blitt til Stiftelsen MinVarme, se eget nettsted.