Kvinnetreff

Dette har vært et populært tiltak gjennom mange år men har nå ligget nede en tid. I 2017 startet vi opp igjen og driver bl.a. med språkopplæring som en av våre viktige aktiviteter. Her skaper vi en trivelig møteplass hvor kvinnelige innvandrere/flyktninger som nylig har kommet til Norge kan treffes hver onsdag og ellers når vi deltar i andre aktiviteter.

Det er fire faste kvinner i gruppa, og i tillegg deltar kvinnene sammen med frivillige både på Tirsdagsklubben, aktiviteter i Eventyrskogen, på hjertestarterkurs og på Nærmiljødagen.