Klækkenseminaret

Klækkenseminaret arrangeres hver høst, vanligvis i september måned.

Som navnet forteller arrangeres det på vanligvis på Klækken hotell på Ringerike, men seminaret i 2016 ble arrangert på Tyrifjord hotell. Seminarhelga møtes vi fredag ettermiddag og holder på til søndag middag.

I møtene på seminaret diskuterer vi de viktige og kanskje mer tidkrevende sakene som faller inn under vår virksomhet, her får vi tid til å gå litt i dybden. Her inviterer vi representanter fra tilsluttede lag, fra samarbeidende organisasjoner og fra politiske eller offentlige miljøer avhengig av hvilke emner som står på dagsorden. Dette ender ofte i svært fruktbare diskusjoner, og politikere og andre representanter må svare for saker som angår sine ansvarsområder. Dette forumet er dermed med på å opprettholde det gode samarbeidsforholdet vi har både til politiske miljøer (bydel, kommune og storting) og ulike offentlige etater.

Det som diskuteres på Klækkenseminaret legger mye av premissene for hva vi skal gjøre det kommende året. Vi har jobbet mye med formen på seminaret og har nå delt det opp i en fagdag på lørdag og orienteringer fra Stiftelsen og Frivillighetssentralen samt et Ressursforum på søndag.

klaekkenseminaret-2016

Deltakere på Klækkenseminaret 2016