Velkommen til vårt nye nettsted

frivillighetssentralenMERK: Nærmiljødagen som var planlagt kommende helg er av ulike årsaker avlyst i år. Vi kommer sterkere tilbake neste år.

 

Her finner du en kort oversikt over hva og hvem Stiftelsen Holmlia Nærmiljø (SHN) er og de mange ulike aktivitetene vi driver for å fremme nærmiljøet på Holmliaområdet.

Siden vi nå fra 2018 også starter opp og skal drive Holmlia Nærmiljøsenter så vil disse sidene våre inntil videre også dekke dette i tillegg til SHN. Nærmiljøsenteret er under etablering nå og det vil komme mer informasjon om dette når detaljene kommer på plass.

Det som ligger på disse åpne sidene er tilgjengelig for andre, mens mer spesifikk informasjon sendes direkte til de borettslag og boligsameier som har inngått samarbeidsavtale med oss. Dette omfatter også Avisen vår.

Vi fikk nytt styre fra starten av året og dette finner du under menyvalget OM SHN – STYRET.

Det skjer stadig nye og spennende ting i regi av SHN, bl.a. har vi nylig startet nye prosjektaktiviteter Eventyrskogen og Kjøkkenhagen, og i løpet av 2018 starter vi altså opp Holmlia Nærmiljøsenter i tillegg til Frivillighetssentralen som vi fortsatt skal drive.

____________________________________

Følg oss på Facebook, der heter vi nå Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og Holmlia Nærmiljøsenter

 

 

mhv Sverre K. Myren
nettadministrator